رویدادهای شرکت فارماشیمی​​​​​​​

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارماشیمی

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارماشیمی
مجمع عمومی عادی سال 1400 شرکت داروسازی فارماشیمی به ریاست دکتر رنجبران معاون برنامه ریزی مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت روز چهارشنبه به تاریخ 1401/04/15 برگزار شد . در این جلسه گزارش حسابرسی توسط حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت گردید و عملکرد سال ۱۴۰۰ شرکت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  
بیشتر