پیام مدیرعامل 

بسیار مفتخریم که در شرکت داروسازی فارماشیمی به همراه کلیه همکاران، مسئولیت اجتماعی خود را که همانا تولید داروی با کیفیت با استفاده از تکنولوژی های روز داروسازی است، ایفاء نماییم.
دست یاری به سوی همه متخصصین و نخبگان حوزه دارو دراز نموده و در برآورده نمودن نیازهای بیماران محترم از هرگونه تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
معتقدیم که از لحاظ کیفیت دارو قابلیت رقابت با برندهای مطرح اروپایی را داشته، لذا صادرات به حوزه کشورهای اروپایی و آسیایی
​​​​​​​ و ارتباط با شرکت‌های معتبر داروسازی جهان در سرلوحه کار شرکت قرار خواهد داشت.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​دکتر رضا کیخا

سبد خرید