​​وبلاگ

همکاری راهبردی شرکت فارماشیمی با گروه شرکت های درمان یاب

 

در جلسه‌ای مشترک مدیران ارشد داروسازی فارماشیمی و گروه شرکت‌های درمان‌یاب توافق کردند با استفاده از ظرفیت‌های متقابل، درزمینه های تولید محصولات، فروش، بازاریابی و توسعه کسب‌وکار همکاری نمایند.

پیش از جلسه نیز مدیران و متخصصین گروه درمان‌یاب از خطوط تولیدی شرکت فارماشیمی بازدید کردند و از نزدیک با توانمندیها و ظرفیت های فارماشیمی آشنا شدند.

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید