​​وبلاگ

بررسی وضعیت مالی و رفاهیات پرسنل در سال جدید در جلسه هیئت مدیره اسفند ماه

 

به گزارش روابط عمومی شرکت داروسازی فارماشیمی : 

 در جلسه هیئت مدیره شرکت فارماشیمی در اسفند ماه سال جاری وضعیت مالی و رفاه شرکت در سال جدید مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، گزارشی از عملکرد مالی شرکت در سال گذشته ارائه شد و همچنین بررسی  از وضعیت پیش رو سال جدید  نیز صورت گرفت . 

هیئت مدیره همچنین برنامه‌های رفاهی جدیدی برای سال جدید تصویب کرد که شامل حقوق و مزایا، ارائه خدمات رفاهی جدید در جهت افزایش رفاه پرسنل محترم نیز مورد بحث قرار گرفت . 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید