​​وبلاگ

بررسی گزارشات و عملکرد بهمن ماه در جلسه هیئت مدیره

به گزارش روابط عمومی شرکت داروسازی فارماشیمی :

جلسه هیئت مدیره با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت داروسازی فارماشیمی در خصوص بررسی گزارشات و عملکرد های بهمن ما تشکیل شد . 

در این جلسه به مسائل زیر پرداخته شد :

  • گزارش عملکرد مالی: بررسی درآمدها، هزینه ها، سود و زیان شرکت در بهمن ماه
  • گزارش عملکرد عملیاتی: بررسی وضعیت تولید، فروش، بازاریابی و سایر فعالیت های عملیاتی شرکت در بهمن ماه
  • گزارش عملکرد منابع انسانی: بررسی وضعیت استخدام، آموزش، رضایت شغلی و سایر شاخص های مربوط به منابع انسانی در بهمن ماه
  • گزارش عملکرد پروژه ها: بررسی وضعیت پیشرفت پروژه های در حال انجام شرکت در بهمن ماه

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید