​​وبلاگ

بازرسی بازرسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی از آزمایشگاه آکرودیته شرکت فارماشیمی

آزمایشگاه آکرودیته شرکت فارماشیمی

به گزارش روابط عمومی شرکت داروسازی فامارشیمی :

در روز چهارشنبه مورخ 1402/11/18، آزمایشگاه آکرودیته شرکت داروسازی  فارماشیمی توسط بازرسان محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران مورد بازرسی قرار گرفت.

این بازرسی در راستای بررسی و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه مذکور در زمینه انجام آزمایشات مختلف بر روی مواد اولیه و محصولات دارویی انجام شد.

بازرسان پس از بررسی دقیق و کامل، گزارشی از وضعیت آزمایشگاه تهیه و ارائه کردند. در این گزارش،  به برخی از نقاط قوت و قابل ارتقا نیز اشاره شد . 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید