​آزمایشگاه همکار 

 آزمایشگاه شرکت داروسازی فارماشیمی، با دارا بودن مجوز و پروانه فعالیت به عنوان آزمایشگاه مرجع (آکرودیته)، تحت نظارت سازمان غذا و دارو فعالیت می‌کند.
 این آزمایشگاه به‌ کمک تیم متخصص و کارآزموده و با بهره‌گیری از جدیدترین تجهیزات آزمایشگاهی، قادر به انجام همه آزمایشات مطابق با آخرین استانداردهای ملی و فارماکوپه‌های بین‌المللی، آماده ی ارائه خدمات به کلیه ی شرکت های دارویی، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی جهت آنالیز شیمیایی و میکروبی مواد اولیه و محصولات می باشد.
 
همچنین این آزمایشگاه دارای تجهیزات و دستگاه های زیر می باشد:
 
 HPLC, GC, UV/Visible Spectrophotometer,TOC analyser, Viscometer, Dissolution Tester, karl fischer titrator, Vacuum oven , PH meter, Conduct meter, Refractometer, Melting point, Moisture balance, Disintegration Tester, Friability Tester, Hardness Tester, Bulk density Tester
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​​​​​​​

سبد خرید