​​وبلاگ

تشکیل جلسه هیئت مدیره شرکت فارماشیمی در راستای تصویب بودجه 1403

جلسه هیئت مدیره شرکت داروسازی فارماشیمی - بهمن 1403

 

به گزارش روابط عمومی عمومی شرکت داروسازی فارماشیمی جلسه هیئت مدیره شرکت داروسازی فارماشیمی در راستای تصویب مسائل مالی شرکت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و کلیات بودجه سال 1403 شرکت بررسی و مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید