شیاف استامینوفن - Acetaminophen Suppository

به عنوان ضدتب و ضد درد در دردهای ملایم تا متوسط