رویدادهای شرکت فارماشیمی​​​​​​​

بازدید مدیران عالی‌رتبه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از شرکت داروسازی فارماشیمی

در تاریخ شنبه ۲۹ خرداد ماه، جناب آقای دکتر تبریزی ریاست محترم مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت و هیات همراه از توانمندی ها و خطوط تولید شرکت داروسازی فارماشیمی بازدید بعمل آوردند. در این دیدار آقای دکتر تبریزی با اشاره به پتانسیل بسیار بالای شرکت فارماشیمی در زمینه تهیه و تامین نیازهای دارویی کشور، اظهار امیدواری نمودند که از ظرفیتهای موجود، در جهت تامین مکمل ها و سایر نیازهای مراقبتهای …
بیشتر

دکتر علیرضا طلائی بعنوان مدیرعامل شرکت داروسازی فارماشیمی منصوب شد

طی حکمی از سوی ریاست سازمان بیمه سلامت، دکتر علیرضا طلایی بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت داروسازی فارماشیمی منصوب شد، دکتر طلایی پیش از این معاونت عملیات داروسازی فارماشیمی، مدیرعامل داروسازی زاگرس فارمد و مدیر کارخانه های پارس دارو، روز دارو و دنیای بهداشت و مدیر تولید شرکت داروسازی اکسیر را در رزومه خود دارد.  
بیشتر