بازدید جناب آقای دکتر امینی ریاست محترم دانشکده داروسازی دانشگاه تهران ، جناب آقای دکتر بیگلر معاون محترم توسعه سازمان غذا و دارو و آقای دکتر صادقی مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گزاری بیمه سلامت از داروسازی فارماشیمی

در راستای تعامل هرچه بیشتر دانشکده داروسازی دانشگاه تهران و شرکت داروسازی فارماشیمی و بهره‌ مندی از ظرفیت های علمی دانش آموختگان رشته داروسازی در زمینه تولید داروهای جدید و نیز ارتباط موثر با پارک های فناوری و شرکت های دانش بنیان شرکت فارماشیمی در تاریخ  21 اردیبهشت 1401 میزبان جناب آقای دکتر امینی ریاست محترم دانشکده داروسازی دانشگاه تهران و جمعی از اعضای هیئت علمی و نیز جناب آقای دکتر بیگلر معاون محترم توسعه سازمان غذا و دارو و هیئت همراه و جناب آقای دکتر صادقی مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گزاری بیمه سلامت بود. در این دیدار جناب آقای دکتر نیکبخت مدیر عامل محترم شرکت داروسازی فارماشیمی ضمن خیر مقدم به میهمانان گرامی با تشریح جایگاه ویژه شرکت فارماشیمی به عنوان تنها شرکت داروسازی زیر مجموعه وزارت بهداشت و درمان خواستار همکاری همه جانبه دانشکده داروسازی دانشگاه تهران معاونت های پژوهشی و آموزشی در زمینه تحقیقات و توسعه زیرساخت های علمی شرکت فارماشیمی شدند همچنین در این دیدار جناب آقای دکتر امینی و جناب آقای دکتر بیگلر نیز بر همکاری دوجانبه فی مابین تاکید نموده و خواستار تنظیم تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک و انجام هر چه سریعتر تعاملات سازنده علمی و تحقیقاتی گردیدند.