دیدار مدیر کل محترم حراست سازمان بیمه سلامت و هیئت همراه از شرکت داروسازی فارماشیمی در تاریخ 1400/8/25

در راستای بررسی مسائل و مشکلات موجود و رفع موانع تولید و نیز رسیدگی به معضلات پرسنل، مدیر کل محترم حراست سازمان بیمه سلامت و جمعی از مدیران این حوزه، از شرکت داروسازی فارماشیمی دیدار به عمل آورده و در جلسه ای مشترک با حضور مدیر عامل محترم جناب آقای دکتر طلایی و مدیران شرکت، حضور یافته و در این دیدار صمیمانه، ضمن استماع نظرات و پیشنهادات حاضرین، با بیان دیدگاه‌های ارزشمند خود، بر اهمیت جایگاه حراست سازمان و نقش صیانت از پرسنل و داراییهای شرکت و نیز تعالی همه جانبه آن تاکید داشتند.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها