بازدید جمعی از داروسازان از شرکت داروسازی فارماشیمی

به منظور آشنایی بیشتر داروسازان با روند فعالیتهای شرکت داروسازی فارماشیمی و در جهت ایجاد تعامل بیشتر بین داروسازان و صنعت دارو، جمعی از داروسازان و اساتید دانشگاه در تاریخ پنج شنبه 1400/08/13 بازدید نمودند.

در ابتدای این بازدید، جناب آقای دکتر طلایی (مدیر عامل محترم شرکت) کلیاتی از سابقه طولانی و اهم فعالیتهای این شرکت ارائه دادند و سپس بازدید از واحد تحقیقات، رگولاتوری، آزمایشگاهها و نیز خطوط تولید شرکت صورت گرفت و توضیحات مبسوطی در هر یک از واحدهای مذکور ارائه گردید.

در پایان نیز دکتر صنایع معاونت توسعه کسب و کار شرکت، در زمینه اقدامات صورت گرفته در خصوص بازاریابی و برندینگ داروهای شرکت و اهمیت نقش داروسازان در زنجیره تأمین داروی کشور، توضیحاتی ارائه دادند.

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها