​​وبلاگ

آگهی مزایده عمومی خط ساخت و بسته بندی شیاف مدل SARONG SAAS-9AP

شرکت داروسازی فارماشیمی در نظر دارد یک خط ساخت و بسته بندی شیاف مدل SARONG SAAS-9AP را از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. کلیه اشخاص که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می توانند جهت کسب سایر اطلاعات و خرید اسناد مزایده به واحد حقوقی و فنی شرکت مراجعه نمایند. مهلت خرید و تحویل نهایی پاکت های مزایده تا ساعت 14روز 1402.01.30 می باشد

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید