​​وبلاگ

بازدید اعضای هیات مدیره سازمان بیمه سلامت و مدیر عامل شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان از شرکت داروسازی فارماشیمی

دکتر رضا سعیدی <<رییس محترم هیات مدیره سازمان بیمه سلامت>>، دکتر علی رضا اعرابی <<عضو محترم هیات مدیره سازمان بیمه سلامت>>، دکتر عباس علی پوربافرانی << عضو محترم هیات مدیره سازمان بیمه سلامت>> به همراه دکتر علی صادقی <<مدیر عامل محترم شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان>> از شرکت داروسازی فارماشیمی بازدید کردند.

 

رییس و اعضای هیات مدیره سازمان بیمه سلامت و مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان از بخش های مختلف شرکت داروسازی فارماشیمی بازدید کردند.

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید