​​وبلاگ

بازدید معاونت توسعه بازار فارماشیمی از شرکت پخش مهبان دارو

 

بازدید معاونت توسعه بازار و مسئولین واحد مارکتینگ شرکت داروسازی فارماشیمی از شرکت پخش مهبان دارو به منظور تبادل نظرات، معرفی محصولات و آشنایی با ویژگی‌های اختصاصی و سطح استاندارد خطوط تولید شرکت داروسازی فارماشیمی.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید