​​وبلاگ

برگزاری انتخابات شورای شرکت داروسازی فارماشیمی

برگزاری انتخابات شورای شرکت داروسازی فارماشیمی

به گزارش روابط عمومي فارماشيمي براساس قانون تشكيل شوراي اسلامي كار، انتخاب اعضاي شوراي اسلامي كار شركت فارماشيمي در تاريخ ١٤٠٢/١١/٢٩ برگزار گرديد و آقايان ياسر انصاري با ٨٩ راي و حامد قنبرپور با ٦٣ راي بعنوان نمايندگان در دور اول انتخاب شدند.
ضمنا انتخاب دو عضو ديگر بدليل عدم حدنصاب آراء به دور بعدي موكول گرديد.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید