کرم کلوتریمازول 1 درصد(موضعی) - Clotrimazole Cream

درمان موضعی بیماریهای قارچی مانند: کچلی پای ورزشکاران و دیگر نقاط بدن

قارچهای کشاله ران مانند: تی نه آپدیس یا تی نه آکروریس و تی نه آکور پوریس مصرف می گردد