باریوم سولفات

ماده حاجب غیر یدی جهت پرتونگاری با اشعه ایکس

  • نظرات