واحد فروش​​​​​​​

شرکت فارماشیمی همواره با استفاده از علم روز دنیا و ابزار های پیشرفته مدیریتی و با بهره گیری از نیرو های متعهد و متخصص در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان از جمله ارتقاء فروش داخلی و خارجی و افزایش سهم بازار، در صدد کنترل فروش مویرگی محصولات این شرکت بوده است تا جایگاهی متناسب با شاًن شرکت فارما شیمی با بیش از نیم قرن تجربه مفید و اعتلای  سلامت جامعه بشری  احراز گردد.
​​​​​​​
در این راستا به کمک شرکت های پخش سراسری معتبر اقدام به کنترل موجودی و فروش محصول به محصول در کلیه شعب و مراکز شرکت های پخش می نماید تا تامین به هنگام و به اندازه محصولات به بهترین نحو صورت پذیرد.