شرکت داروسازی فارماشیمی با سر لوحه قراردادن اصل مشتری مداری از شما مشتری محترم خواهشمند است ، با ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات  خود بوسیله  فرم زیر ما را در این امر مهم یاری رسانید  .همکاران ما در واحد مربوطه بعد از بررسی فرم شما در اسرع وقت  اقدامات لازم را انجام خواهند داد .

صدای مشتری