واحد فنی و مهندسی

​واحد فنی و مهندسی شرکت داروسازی فارماشیمی با نیروهای حرفه ای خود وظیفه کنترل، تعمیر و نگهداری کلیه تجهیزات و دستگاه های کارخانه را برعهده دارد. بعلاوه کنترل عملکرد کلیه تاسیسات و سیستم های برق، گاز و آب و حفظ و نگهداری ساختمان ها برعهده  این واحد می باشد.

سبد خرید