واحد تدارکات​​​​​​​

مسئول اصلی خرید تجهیزات، کالا و خدمات برای شرکت می­باشد.
کارشناسان همواره در تلاش هستند تا با مقایسه قیمت ها و کیفیت کالا و خدمات مناسبترین، بهترین و ارزشمندترین سفارش خرید را برای شرکت انجام دهند.
واحد تدارکات با تمامی بخش های شرکت در ارتباط است و به نوعی ارتباط شرکت با تامین کنندگان را برقرار می­سازد.
واحد تدارکات در برخی موارد به منظور ایجاد محیط رقابتی، استفاده از استراتژی و قدرت چانه زنی خریداران در راستای قوانین و آیین نامه های مالی برای انتخاب تامین کنندگان مورد نظر مناقصه، مزایده و یا استعلام برگزار می­نماید. ​​​​​​​

سبد خرید