واحد بازاریابی

بی شک هر واحد اقتصادی جهت مطرح شدن در بازارهای داخلی و جهانی نیاز به فعالیت های تخصصی بازاریابی دارد و شرکت داروسازی فارماشیمی جهت تحقق این امر با راه اندازی واحد بازاریابی در این راستا گام بسیار مهمی را  برداشته است که قسمتی از وظایف این واحد به شرح زیر می باشد :
​​​​​​​
•    تحقیقات بازار 
•    برندینگ شرکت و محصولات
•    معرفی محصول جدید
•    برگزاری رویدادهای فارما شیمی 
•    بازاریابی دیجیتال
•    روابط عمومی و وفادارسازی مشتریان
•    ارائه فعالیت های مربوط به مسئولیت های اجتماعی شرکت
•    مراجعه حضوری به داروخانه ها

بازاریابی