کرم کلوترمازول 1 درصد(واژینال) - Clotrimazole Cream

درمان عفونتهای قارچی واژن و تسکین خارش ناشی از کاندیدا آلبیکانس و سایر گونه های کاندیدا