نام دارو: کلوتریمازول (Clotrimazole)

درمان عفونتهای قارچی واژن و تسکین خارش ناشی از کاندیدا آلبیکانس و سایر گونه های کاندیدا

  • نظرات