فرصت های شغلی

ارسال رزومه

نماینده علمی

  • آشنایی با مهارت های فروش و بازاریابی

  • سابقه ویزیت پزشکان و داروسازان

  • دارا بودن تحصیلات مرتبط

  • حداکثر 30 سال سن