فرصت های شغلی

ارسال رزومه

کارشناس بازاریابی جهت تولید محتوا و آموزش

 • آشنایی با فنون آموزش

 • مسلط به آیین نگارش

 • آشنایی به زبان انگلیسی

 • ​​​​​​​مدرک دانشگاهی، زیر مجموعه گروه پیراپزشکی 

کارشناس فروش

 • حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط

 • دارای مهارت برقراری ارتباط موثر جهت فروش

 • آشنایی با ICDL , مسلط به اکسل

 • دارای روابط عمومی بالا جهت ارتباط با شرکتهای پخش

مدیر برنامه ریزی تولید و انبارها

 • حداقل 5 سال سابقه کار

 • تحصیلات کارشناسی ارشد ترجیحا مهندسی صنایع یا مرتبط

 • توانایی کامـل در برنامه ریزی و سیاستگذاری فعالیت های مربوط به امور برنامه ریزی تولید، تدارکات و انبارها

 • توانایی کامل در طراحی، استقرار و بروز نگه داشتن سیستم واحدهای برنامه ریزی و انبار

 •  تسلط کامل در تجزیه و تحلیل موانع و مشکلات احتمالی در خصوص برنامه ریزی تولید و انبار داری شرکت

 •  تسلط کامل به اصول و روشهای برنامه ریزی و کنترل موجودی و اجرای سیستم کنترل انبار ها