فرصت های شغلی

ارسال رزومه

رئیس IT:

  • مسلط به تمام امور انفورماتیک و شبکه

  • مسلط به امور سیستم ها​​​​​​​

  • حداقل 3 سال سابقه کاری