مدیران فارماشیمی

دکتر علیرضا طلایی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

دکتر لیلا یاوری
​​​​​​​مسئول فنی

سید حسن موسوی
رئیس حسابرسی داخلی

زهرا وجدانی
مدیر حقوقی و امور​​​​​​​ قراردادها

محمود رضایی
مدیر حراست

​​​​​​​حسن اسدی
​​​​​​​مدیر برنامه ریزی تولید و انبارها

مریم مرادی
مدیر فروش و صادرات


مدیر تولید

مهندس محمدحسین شهمرادی
مدیر فنی و مهندسی

مجید لطیفی
​​​​​​​مدیر مالی

محمد سقرجوقی فراهانی
​​​​​​​مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

سمیه بهمئی
سرپرست مدیریت تحقیق و توسعه

دکتر تارا محمدپور
​​​​​​​مدیر تضمین کیفیت

دکتر مهرآفرین باقرزاده
مدیر کنترل کیفیت

مهسا زارع
مدیر بازرگانی

امیرحسین اردلانی
رئیس دفتر مدیرعامل

دکتر حمیدرضا صنایع
​​​​​​​معاون توسعه بازار

معصومه اکبری
​​​​​​​مدیر طرح و برنامه