مدیران فارماشیمی

مهندس علی گودرزی
​​​​​​​مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

دکتر لیلا یاوری
​​​​​​​مسئول فنی و داروئی

سید حسن موسوی
رئیس حسابرسی داخلی

زهرا وجدانی
مدیر حقوقی و امور قراردادها

محمود رضایی
مدیر حراست

مهندس پیمان عنبری
معاون توسعه 

دکتر علیرضا طلائی
معاون عملیات

مهدی سعادتی
معاون مالی و اداری

مهندس سید روزبه کراری
مدیر زنجیره تامین

مهندس مطهره روحی
مدیر استراتژی و توسعه کسب و کار

مریم مرادی
مدیر فروش و صادرات


مدیر تولید

مهندس محمدحسین شهمرادی
مدیر فنی و مهندسی

طهمورث محمدی
مدیر مالی

مهدی احمدیانی
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

دکتر نگار حکیم زاده
مدیر تحقیقات

دکتر تارا محمدپور
​​​​​​​مدیر تضمین کیفیت

دکتر مهرآفرین باقرزاده
مدیر کنترل کیفیت