مدیران فارماشیمی

دکتر علیرضا طلایی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

دکتر لیلا یاوری
​​​​​​​مسئول فنی

سید حسن موسوی
رئیس حسابرسی داخلی

زهرا وجدانی
مدیر حقوقی و امور
​​​​​​​ قراردادها

محمود رضایی
مدیر حراست

مهدی سعادتی
معاون مالی و اداری

مهندس سید روزبه کراری
مدیر زنجیره تامین


​​​​​​​مدیر توسعه کسب و کار

مریم مرادی
مدیر فروش و صادرات


مدیر تولید

مهندس محمدحسین شهمرادی
مدیر فنی و مهندسی


مدیر مالی

مهدی احمدیانی
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

دکتر نگار حکیم زاده
مدیر تحقیقات

دکتر تارا محمدپور
​​​​​​​مدیر تضمین کیفیت

دکتر مهرآفرین باقرزاده
مدیر کنترل کیفیت

مهندس مهدی محمدی
فناوری اطلاعات و
​​​​​​​ ارتباطات

امیرحسین اردلانی
رئیس دفتر مدیرعامل