مدیران فارماشیمی

دکتر علیرضا طلایی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

دکتر لیلا یاوری
​​​​​​​مسئول فنی

سید حسن موسوی
رئیس حسابرسی داخلی

زهرا وجدانی
مدیر حقوقی و امور​​​​​​​ قراردادها

محمود رضایی
مدیر حراست

​​​​​​​مدیر برنامه ریزی تولید و انبارها

مریم مرادی
مدیر فروش و صادرات


مدیر تولید

مهندس محمدحسین شهمرادی
مدیر فنی و مهندسی


مدیر مالی


مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

دکتر نگار حکیم زاده
مدیر تحقیقات

دکتر تارا محمدپور
​​​​​​​مدیر تضمین کیفیت

دکتر مهرآفرین باقرزاده
مدیر کنترل کیفیت

مهسا زارع
مدیریت بازرگانی

امیرحسین اردلانی
رئیس دفتر مدیرعامل

دکتر حمیدرضا صنایع
​​​​​​​معاون توسعه بازار

مهندس معصومه اکبری
​​​​​​​مدیر طرح و برنامه