واحد بازرگانی

بی شک دپارتمان بازرگانی هر شرکت قلب تپنده آن است، و مهمترین وظیفه آن تامین تمامی مواد مورد نیاز تولید با بالاترین کیفیت در کمترین زمان و مناسبترین قیمت می باشد.
شرکت فارماشیمی به عنوان یکی از قدیمی ترین شرکتهای تولید کننده داروهای انسانی، با در نظر گرفتن اهمیت تولید داروهای مورد نیاز کشور، در راستای کاهش وابستگی ایران عزیزمان به محصولات خارجی اقدام به جذب نیروهای متخصص، مجرب و متعهد در دپارتمان بازرگانی نموده است.
پرسنل دپارتمان بازرگانی فارماشیمی با تدبیر و تمام توان در راستای تامین مواد مورد نیاز خطوط تولید شرکت، به نحو احسن انجام وظیفه می نمایند که برخی از امور محوله به ایشان بشرح ذیل می باشد:
​​​​​​​
-         تامین مواد اولیه داروئی
-         تامین مواد جانبیداروئی
-         تامین اقلام بسته بندی